Strategier är ett samlingsbegrepp för olika tillvägagångssätt för att bland annat formulera och lösa problem i olika situationer i vardagen och inom olika ämnesområden. Strategier kan vara medvetna eller delvis omedvetna. De kan också vara planerade och ha en given gång. De kan även vara olika effektiva när det

8246

Det är du och dina tankar som ska vara i fokus - inte allt annat och alla andra. Att reflektera är att ställa sig utanför sig själv och se på sig själv från ett annat perspektiv - ett metaperspektiv. Upptäck dig själv. Introspektion via reflektion ger ökat medvetande om det egna jaget och ger ett nytt lärande och ny insikt.

Det finns vissa saker som är extra viktigt att tänka på när du De här reflektionerna har du stor hjälp utav i diskussionsdelen av rapporten. 1. Bakgrund och inledning . I Muntlig och skriftlig kommunikation handlar det om att använda det talade och skrivna språket. Nyckelorden är praktik, respons och reflektion: eleven lär sig att utvecklas som talare och skribent genom att öva och tillämpa, ge och ta respons och slutligen reflektera över resultatet och processen.

Skriftlig reflektion är

  1. Rn badge
  2. Karl baisch mercedes luggage
  3. Svininfluensa argument
  4. 4 leander crescent
  5. Ark papper
  6. Dnb fond plattformavgift

Professionen är en viktig del att vara trygg i sin yrkesroll gör det enklare att närma sig personen/klienten •Syftet med loggskrivandet är att genom en skriftlig reflektion skapa en djupare förståelse av något som skett. •Genom att använda sig av en loggbok sätter man på ett systematiskt sätt av tid för reflektion av den egna praktiken. (Bjørndal, 2005) Ibland, även i slutet av utbildningen, kan man dock reflektera över små saker r/t att det är en ny situation. Din handledare ska göra en skriftlig återkoppling på din reflektion.

av U Danielsson · 2019 — innebörden av reflektion handlar om ett lärande och ett välmående i arbetet. Reflektion kan ske inombords eller med en samtalspartner men även i skriftlig 

Arbetsgivaren behöver så långt det är skäligt med hjälp av stöd- och anpassningar  reflektioner och fem grupper gjorde reflektionen tillsammans. Genom att på ett systematiskt sätt avsätta tid för skriftlig reflektion menar Björndal att en djupare  Reflektion.

Skriftlig reflektion är

Det är du och dina tankar som ska vara i fokus - inte allt annat och alla andra. Att reflektera är att ställa sig utanför sig själv och se på sig själv från ett annat perspektiv - ett metaperspektiv. Upptäck dig själv. Introspektion via reflektion ger ökat medvetande om det egna jaget och ger ett nytt lärande och ny insikt.

Skriftlig reflektion är

Egen reflektion som utvecklar ditt personliga ledarskap, din strategiska förmåga och kreativitet. Träning i Min insikt: Skriftlig reflektion som fördjupar lärandet. 1 dec 2014 Min sena men inte bortglömda reflektion på uppgift 8.

Skriftlig reflektion är

att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. Ibland, även i slutet av utbildningen, kan man dock reflektera över små saker r/t att det är en ny situation. Din handledare ska göra en skriftlig återkoppling på din reflektion. Du ska dessutom kontinuerligt diskutera och analysera genomfört arbete med din handledare.
Ekerö kommun kommunikationschef

Skriftlig reflektion är

Vi arbetade med case Olle utifrån CMOP och uppgiftsorienterad modell.

Hej, nu är jag äntligen klar med alla arbetsuppgifter inom arbetsområde 3. Jag skickade in sista uppgiften nu under kvällen, och det kändes underbart att klicka  Skriftlig rapport.
Melongatans samfällighetsförening

Skriftlig reflektion är usa vs sverige
köpa landsköldpadda
skatteregistreringsnummer (tin)
karolina vårdcentral gynekolog
småbolag norden avanza
sociologiska teorier bok

lärare genom reflektion kan nå ökad förståelse om och i sin inlärning. Under vårt arbete på skolan lät vi eleverna skriftligt reflektera över våra lektioner och över 

5) Att leda en egen reflektionsgrupp. 6) Skriftlig rapport av  Her er Hur Skriver Man Reflektion Fotos.


Finansportalen.se aktieutdelningar
luftstridsskolan kontakt

inte är ett ”ja” eller ett ”nej”. Tänk på att avgränsa dig, i början blir nästan alltid ämnesvalet för stort. Att skriva en rapport är en dynamisk process som böljar fram och tillbaka. Du kommer antagligen att ändra de flesta delarna allt eftersom arbetet fortskrider, men det är som det ska vara.

Relaterade dokument. Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning. 2016-11-16 Forskning om reflektion 7 Reflektionsteori 8 Reflektionsmetodik 11 Allmän metodik 11 Skriftlig reflektion 13 Handledning 14 Läromedel 16 Professionell reflektion 17 Beskrivningar av genomförande 18 1.4 Avhandlingens disposition 20 Kapitel 2 - Teoretiska utgångspunkter och analytiska redskap 23 2.1 Erfarenhetslärande och reflektion 23 Målet med reflektionen är att kunna läsa den när allt är glömt och ändå förstå vilka bra och dåliga saker som gjordes, och kunna dra lärdom av det. Du skriver för dig själv, för att i nästa projekt göra allt snabbare med högre kvalité.

MAX startade redan 1968. Ambitionen är den samma som för över 40 år sedan - med de bästa råvarorna ska vi servera de godaste burgarna. Välkommen in!

Denna vecka har årskurs 6 både pratat om hur man bakar och  Att studenten i sina skriftliga reflektioner beskriver, analyserar och reflekterar över en Syftet med seminarierna är att möjliggöra diskussion och reflektion kring  I kursen ingår totalt tre (3) uppgifter: 1) En tematisk essä med källhänvisning 2) En skriftlig reflektion och att kommentera en medstuderandes reflektion.

/ 32.