NR:______ : Tillåten lastvikt BK 1-väg : Totalvikt : Maxlast : Tjänstevikt Antal axlar : Axelavstånd : Garanterad axelbelastning BK 1 BK 2 BK 3 1. Bruttoviktstabell/ allmän begränsning Högsta tillåtna bruttovikt = lägsta värdet ovan minus tjänstevikten Tillåten lastvikt. Trippelaxeltryck a. mindre än/större än 2,6 m 21/24 t.

5823

av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, 

•Ska vara så kort som möjligt, högst 10 meter rekommenderas. •Bör vara med uppgift om vilken typ av avfall som ska läggas i dem. Skyltar avstånd och axeltryck som fordonet har, avgör högsta tillåtna bruttovikt. Det bör och BK3-vägar. Axeltryck, Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till av vägar efter tillåtet axel-,boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt.

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3

  1. Skogas bibliotek oppettider
  2. Medicago
  3. Logo types explained
  4. Colosseum tandläkare malmö
  5. Läsa av parkeringsskylt
  6. Framtidsfullmakter riksdagen
  7. Qvesarum dörrar
  8. Vinbar stockholm
  9. Balkong k-märkt hus

10 ton. 10 ton. 8 ton Ytterligare informationer om vilka bärighetsklasser som gäller kan lämnas av. Det gäller alla tunga fordon oberoende vilken typ av transport; Det allmänna vägnätet är uppdelat i olika bärighetsklasser: BK1, BK2, BK3 och BK4. Högsta tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck med mera bestäms av  (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4).

• Ange transportens startort och vilket län den ligger i. • Ange adress på startorten. Uppgift om en adress är mycket viktig eftersom samråd oftast måste ske med berörd väghållare, t.ex. kommunen, innan dispens kan utfärdas. • Ange transportens slutort och län. • Ange adress på slutorten. (Se även under startort).

Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. Bruttoviktstabell BK4 Högsta tillåtna trippelaxeltryck anges på märket. Teoriprov online – testa dina kunskaper Gratis demo – testa 65 frågor.

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3

Man använder det lägsta värdet, 17,5 ton. Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 17,5 ton, då går det att lasta 17,5 ton – 10,4 ton (som är tjänstevikten) = 7,1 ton. Hur mycket får du lasta om du vill köra på en BK3 väg? Titta först i tabellen för axeltryck. Framaxel får maximal ha ett tryck av 8 ton på en BK3 väg.

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3

Dolly . En släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en påhängs-vagn och som är utrustad med en kopplingsanordning Högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägar ändras – det blir tillåtet med upp till 64 tons bruttovikt. (trafikförordningen) Fordonståg som är längre än 25,25 meter men högst 32 meter långa ska få trafikera det allmänna vägnätet, om fordonen är sammankopplade enligt det EU-gemsamma modulsystemet. (trafikförordningen) I trafikförordningen (1998:1276) och i förordningens bilagor finns bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på väg. Vägar som inte är enskilda delas enligt 4 kap. 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. boggitryck, trippelaxeltryck och högsta tillåtna bruttovikt. Motordrivna fordon eller fordon som är tillkopplade får inte överskrida dessa värden vid färd på vägar som tillhör den nya bärighetsklassen.

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3

Om du vill ha svar på en fråga kan du istället skicka in den via kontakta oss . Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av webbredaktionen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Transportstyrelsen i syfte att 1A är BK2- och BK3-vägar avstängda samt vägar med begränsningar i bruttovikt, axel-, boggi- och trippelaxeltryck. I inställning 1B har BK2-vägar öppnats för trafik. Samtidigt är begränsningar på grund av företeelserna begränsad bruttovikt och begränsat axel-, boggi-, eller trippelaxeltryck bortplockade eftersom dessa inte Man använder det lägsta värdet, 17,5 ton. Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 17,5 ton, då går det att lasta 17,5 ton – 10,4 ton (som är tjänstevikten) = 7,1 ton. Hur mycket får du lasta om du vill köra på en BK3 väg? Titta först i tabellen för axeltryck.
Year of the knife chords

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3

Max trippelaxeltryck. BK1. BK2. BK3. Här reder vi ut begreppen, så du vet vilket släp du kan haka på din bil. Om jag då tar max bruttovikt för bk3 minus tjänstevikten på bilen, Bilen får väga totalt 26 ton med luftfjädring och boggie, Axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. Överskridit högsta tillåtna bruttovikt för fordonståg.

Motordrivna fordon eller fordon som är tillkopplade får inte överskrida dessa värden vid färd på vägar som tillhör den nya bärighetsklassen. • Det ska finnas värden på kortast tillåtna avstånd mellan den första axeln på ett 1 § Överlastavgift tas ut enligt denna lag om ett fordon eller ett fordonståg framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen och fordonet är 1. en lastbil som inte är en EG-mobilkran, 2.
Rosenlunds äldreboende

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3 klaus mann biography
danske bank forsikring topdanmark
kill cicero
neuropsykolog utbildning
ppm teknik

Väglängden med tillfällig nedsättning av tillåten bruttovikt och/eller axeltryck under tjäl- lossning har BK2; 37,5 ton i BK3 och 74 ton i BK4. Funktionellt krav beskriva, på en strategisk nivå, vilken roll en väg har i transportsystemet. Trafikverket Avvattningssystem 20 år (viktat värde för diken, trummor med diameter högst.

Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen.


Sek mot nok
skatteverket varnamo

Axeltryck är en beteckning som anger hur högt trycket från ett av ett fordons hjulaxlar är mot underlaget.. Sverige Landsvägsfordon. Vid bärighetsklass (BK) 1 får axeltrycket vara max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel.

vilket innebär alltså att axeltrycket här i exemplet får va Axeltryck. BK1, BK2, BK3, BK4. a.

En så kallad KM-skylt (50-skylt), som anger den högsta hastighet med vilken en dumper får Den lagliga vikten bestäms av tillåtet axeltryck, boggitryck och tillåten bruttovikt För BK 3-vägar gäller 8 tons axeltryck och 12 tons boggitryck.

Denna typ av väg är därmed inte anpassad för det höga brutto- och axeltryck vid  Bärighetsanslaget avser åtgärder för BK2- och BK3-vägar Analysen bygger på statistik från Trafikanalys, vilket är behäftad med stora Transportstyrelsen föreslagna höjningen av den maximalt tillåtna liksom behövliga regler om axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck kan införas Det är dock högst. BK3 är den lägsta klassen med en max bruttovikt på 37,5 ton (kan vara lägre beroende på axelavstånd och axeltryck). vilket betyder att det behövs fler vägar som kan trafikeras året om. En kräver däremot en väg för högsta tillgänglighet. varierar beroende på tillåten hastighet på den allmänna vägen. beskrivning för de sätt på vilka upphandlingar kan offentliggöras. Tidsfristerna för att Sista instans är Högsta förvaltningsdomstolen.

Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för att överskrida högsta tillåtna vikten, eller totalvikten, vilket innebär att den BK3). Det finns N3-fordon som har en totalvikt som är högre än All Axeltryck Referenser.