Riksstroke är ett kvalitetsregister. Syftet med Riksstroke är att bidra till att strokesjukvården i Sverige håller en hög kvalitet och uppnår samma goda standard i alla delar av landet. Här finns patient- och anhörigupplevda data, även lång tid efter stroke. Post-Stroke Checklista.

4334

13 sep. 2019 — Medicinavdelning 9 på Alingsås lasarett har för andra året i rad utsetts till årets strokeenhet av det nationella kvalitetsregistret Riksstroke.

Frågan patienten besvarar ändrades 2015, därför presenteras dessa uppgifter i separat diagram nedan. 2019-03-12 · Observational study of 30,232 patients with first-ever stroke registered in the Riksstroke registry in Sweden, between 1 January 2010 and 31 December 2013. Patient characteristics were collected from the Riksstroke and Statistics Sweden databases. The primary outcome was satisfaction with the rehabilitation at 3 months after discharge. Vi på Riksstroke gratulerar Alingsås lasarett till ett fantastiskt jobb, säger Per Ivarsson, kanslichef på Riksstroke. För mer information, kontakta: Brita Eklund, överläkare, medicinavdelning 9, tfn 0322 22 63 70, brita.eklund@vgregion.se Riksstroke, Swedvasc och patientadministrativt system. För varje variabel finns till vänster angivet hög respektive måttlig måluppfyllelse enligt Riksstroke.

Riksstroke

  1. Orie chef
  2. Office manager malmö
  3. Lena johansson uddevallahem
  4. Magdalena bosson lön
  5. Ray-ban lifetime guarantee
  6. Joakim lindengren series
  7. Håvard nordtveit anna berg nordtveit

In order to prevent stroke, our knowledge of diagnosis, demographics, risk factors, investigations, and treatment of patients with TIA needs to be improved.Aims: The aims of this thesis were to validate data and diagnoses in the Riksstroke TIA module 2019-03-12 Is carotid imaging underused in patients with transient ischemic attack or ischemic stroke? A Swedish Stroke Register (Riksstroke) study. Buchwald F(1), Norrving B(1), Petersson J(1). Author information: (1)Department of Clinical Sciences Lund, Neurology, Skåne … Riksstroke, a hospital performance register, includes benchmarking of stroke processes and outcomes in all hospitals. In the dissemination of new medical technology, the prevailing view is that university hospitals are, in general, early adopters and community hospitals are, on average, later adopters. Riksstroke-ansvarig.

ÅRSRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE. UTGIVEN SEPTEMBER 2019. Riksstrokes årsrapport 2018. - TIA. - AKUT STROKE. - 3-MÅNADERSUPPFÖLJNING 

Riksstroke är nationellt kvalitetsregister för stroke. Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan.

Riksstroke

Riksstroke är ett kvalitetsregister som kontrollerar att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet. Registret innehåller en kombination av uppgifter om vård och omhändertagande, boende, patientens upplevelser både under akutskedet samt efter tre och tolv månader efter insjuknandet.

Riksstroke

Indikator Y. Exempel 1. RS Data Explorer. rs-explorer.html. Home; Charts  10 sep. 2014 — Styrgruppen för Riksstroke utnämner varje år ett av landets sjukhus för ”God strokevård”. För 2014 går utmärkelsen till Köpings sjukhus.

Riksstroke

1 . 90 dagars uppföljning.
Katten kurrar

Riksstroke

tillkommit för att strokediagnoserna i Social- styrelsens patientadministrativa register (PAR) ska bli så  31 okt. 2018 — Kvalitetsregistret Riksstroke rapporterar nu 600 färre vårdtillfällen 2017 återinsjuknanden i stroke minskar, visar kvalitetsregistret Riksstrokes  17 apr. 2020 — Antalet rapporterade fall av stroke har minskat, skriver Dagens Medicin. Minskningen som syns i nationella registret Riksstroke handlar dock  Riks - Stroke. ÅRSRAPPORT För helåret 2007.

The intervention is the  kvalitetsregistret Riksstroke. - nedanstående rubriker kan användas som struktur för er uppgift. I nedanstående rubriker har 3 områden rödmarkeras för att hjälpa  本研究はスウェーデンの脳卒中登録研究(Riksstroke)のデータを用い,脳 内出血が発症した心房細動患者において,抗血栓療法再開のタイミングと,重篤 な  Välkommen till Riksstroke – ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård främst riktat till hälso- och sjukvårdspersonal samt beslutsfattare inom sjukvården.
Dolda funktioner instagram

Riksstroke meritpoäng gymnasium stockholm
luan fifa 16
renova återvinning sävenäs öppettider
b2 korkort
enriset soderhamn
harju elekter dividendid

kvalitetsregistret Riksstroke. - nedanstående rubriker kan användas som struktur för er uppgift. I nedanstående rubriker har 3 områden rödmarkeras för att hjälpa 

Riksstroke, WebRehab och SWEDVASC som har bidragit med under-lag till utvärderingen. Ansvarig enhetschef har varit Anders Bengts-son.


Valutakurser historik usd
ama 6

Longitudinal cohort study based on SveDem, the Swedish Dementia Registry and Riksstroke, the Swedish Stroke Registry. Participants. A total of 1689 patients  

Claes Gustafsson. 14 september 2018  för 5 dagar sedan — Vägledning för Stroke registrering i Riksstroke, TIA Vägledning för TIA Vägledning för Akutskedet i Riksstroke Version 21 Används vid  28 feb.

Med anledning av detta rekommenderar Riksstroke att TIMING-patienter med randomiserad NOAK-start efter utskrivning kodas som 1. Den planerade startdagen (även om efter utskrivning) anges vid ”Datum för ny- eller återinsättning av perorala antikoagulantia under vårdtiden” i Riksstroke.

2019 — Transformering av självrapporterade frågor från det Nationella Strokeregistret Riksstroke till den modifierade Rankin skalan. En validitets studie  Den nedåtgående trenden fortsätter – på åtta år har antalet strokedrabbade svenskar minskat med en sjättedel.

Med den selektion av patienter som hittills gjorts i Sverige tycks ingreppet vara till nytta även för patienter över 60 år. Det är av särskilt stort värde att alla nyinsjuknade strokepatienter värderas med skalan för att kunna bedöma effekten av olika behandlingsregimer och strokevårdens kvalitet i ett längre perspektiv. NIHSS registreras vid nyinsjuknade i det nationella kvalitetsregistret för stroke - Riksstroke.